Kouros Mykonos | High Res. 300dpiKouros Mykonos | Low Res. 120dpi